Ervaring

Ervaring


Onderstaand een kort overzicht van mijn ervaring, neem voor mijn volledige profiel contact op.

Solution Architect

De Rechtspraak & Openbaar Ministerie - ICTRO - 2007 - 2011

Beschrijven van Solution Building Blocks, reviewen van ontwerpen, maken van offertes. Deelname Architectuur Board, Change Advisery Board en standaardisatiecommissie. Onderzoek en advisering PKI en cloud computing. Adviseren en ontwerpen van koppelingen van applicaties met de Active Directory. Ontwerpen Active Directory en RBAC model.

IT Architect

I-Interimrijk - 2016 - 2018


De I-professionals van UBR|I-Interim Rijk werken over de volle breedte van de Rijksoverheid aan complexe projecten en programma’s, vooral in de functies van project- of programmamanager en inhoudelijk expert informatiemanagement en ICT.

Domein Architect Infrastructuur & Security

De Rechtspraak - Spir-it - 2014 - 2016

Het modelleren en uitwerken van zowel de infrastructuur als de security architectuur van de Rechtspraak en het coördineren en coachen van solution architecten.

In samenwerking met de CIO office het bepalen van het beleid, visie, architectuur, architectuurkaders en business case met betrekking tot V&J-brede IAM en federatieve oplossingen. Het schrijven van meerdere PSA's.


IT Architect

College ter beoordeling van Geneesmiddelen - 2016 - 2018

Vastleggen huidige architectuur, het bepalen van de doelarchitectuur aan de hand van de i-visie en i-strategie. Het vaststellen van de roadmap in een meerjarenplan voor de  informatie, technologie en informatiebeveiliging. Het schrijven van meerdere PSA's

Project Architect

De Rechtspraak - Spir-it - 2012 - 2014

Architect voor bouw en inrichting van het datacenter voor

de rechtspraak, inclusief zonering en cloudplatform. Woordvoerder voor de Rechtspraak bij de kwalitatieve beoordelingtijdens de europese aanbesteding.

Sr. Architect

 VNG - 2018 - 2020


VNG heeft een aantal grote aanbestedingen gedaan, maar daarbij altijd het beheer van deze aanbestedingen als project uitgevoerd in plaats van structureel. Als sr. Architect de beheerprocessen in kaart gebracht, verbeterd en daarnaast de beheerorganisatie opgezet. Naast de interne bedrijfsarchitectuur ook verantwoordelijk voor alle in beheer name trajecten, de processen die hierbij horen, het personeel om het beheer uit te voeren en de eerste contractafspraken met leveranciers.

Monique Hulst

Copyright @ All Rights Reserved